ناله های فراق 1

27.با صد امید بر سر این خانه آمدم - علیمی

28.دل بر که توان بست - علیمی

29.دل بردی از من به یغما - علیمی

30.روز جمعه شد و دلبر نیومد - علیمی

31.قسم به اشک حاجی - هلالی

32.آقاجون آجرک الله - سلحشور

33.آقاجونم مهربونم - حدادیان

34.خاصیت نگاه تو ما را خراب کرد - ارضی

35.ابا صالح - ترکی